Sponsor

banner
Diberdayakan oleh Blogger.

Blog Archive

Pages

Senin, 11 Maret 2019
sumber gambar:pixabay.comManungsa urip teng alam dunya tentu ora deweka utawi piambak. Tentu sampun jelas, bilih manungsa muniko diciptaaken dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi teng alam dunya punika sepados makhluk sosial.


Teng  mriku siji marang liayane tetep mbutuh ake. Ugi manungso punika urip teng alam dunya mboten lepat kalih sesrawungan. Utawi lek teng Bahasa nasional ipun dipun wastani interaksi sosial. Bilih saking meniko wonten kumantile antarane manungsa niku makhluk sosial ugi lan sesrawungan.


Punapa ingkang sampun diwulang ake sakeng para leluhur kito sedoyo bilih urip iku urup. Maksud nipun punapa?


Maksud nipun inggih punika, tumprape manungsa niku urip teng alam dunya kedah menehi sinaran  cahaya dumateng liyane. Sinaran punika bentuk bukti manungsa niku makhluk sosial. Ugi manungsa niku mboten lepat sakeng interaksi utawi sesrawung mau.Dipun lanjut aken, bilih manungso kudu urup dumateng sederek. Utawi menehi sinar kala wau. Maksud ipun ingkang jelas inggih punika manungsa niku kudu gelem berbagi, gelem ngajeni, ugi khusus ipun manungsa kudu aweh manfaat dumateng liyane.


Manfaat puniko artos ipun luas. Ampun dipun gagas kalian akal cupet. Tatkalaneng dewe kabeh sugih, kito kedah paring kemanfaatan dumateng lintu kalian harta benda kita sedaya. Lan sak lintu nipun. Nangeng, teng mriku saged manfaati tiang lintu.Wiwit saking mriku, kita sedaya kedah ngertos manfaat nipun katah sanget. Ingkang jelas kita sedaya tansah nguat aken talining seduluran, talining beberayan, ugi talining silaturrohmi.Selain niku wau “urip iku urup” pas lan trep kalian ajaran syari’at islam. Luweh jelase ingkang punapa kanjeng Nabi Muhammad dawuh aken wonten ing hadist, ingkang mboten klintu bunyi nipun mekanten “Khoirunnasi anfanguhum linnas” ingkang artos ipun, sak bagus-baguse manungsa inggih punika manungsa ingkang menehi manfaat dumateng lintunipun.


Dados urip niku ampun pelit ampun medit, kito kudu gelem aweh dumateng lintune. Khususipun aweh manfaat dumateng tiang lintu. Nopo mawon ingkang kita sagedi lan kito duweni, ampun dipangan piambak. monggo berbagi manfaat, kaben tali silaturrahim kito sedoyo lueh erat.[]


your advertise here

This post have 0 komentar


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement

Themeindie.com