Sponsor

banner
Diberdayakan oleh Blogger.

Blog Archive

Pages

Minggu, 12 Mei 2019
Memang, Pendidikan iku penting kanggone manungsa urip ing alam ndunya. Khusus ipun kangem rencang-rencang engkang tasih alit. Pendidikan munika sanget pentingipun.Mula nek ndidik anak lan minterne anak kasarane tiang jawi punika wajib kanggone tiang sepah kaleh. Salah suwiji guna nipun nyekolahne anak inggih meniko kagem minterne lan ngertekne anak.Koyo deneng supaya mangertosi mak pinten-pinten perkawes ingkang hak, teges ipun bener lan pundi perkawis ingkang batil teges ipun ala.
Perkoro kaleh meniko nyakup sendanten ipun. Salah sawijineng inggih punika sangkut paute kalian tradisi utawi kebiasaan ipun bocah. Nek bocah niku dipun didik lan dipun mangertosaken, kemungkinan ingkang katah bocah meniko mangertosi pundi sing salah lan pundi seng pener.Hananging penampakan ingkang wonten jaman-jaman iki, akeh bocah ingkang sak karepe dewe. Kaya-kaya anggenipun bibinahu mboten ngasilaken ngilmu.Kerenipun adab lan tata krama, sak meniko wekdal dados PR kanggone pemerintah ingdalem ranah pendidikan. Tho, akeh kabar sakeng mriko mriki, nek bocah bibinahu sakniki kaya-kaya sak karepe dewe tingkah polahe.Ana seng geger lan wani karo gurune, ana seng omben-ombenan, ana seng mlebu sel gara-gara ubat-ubatan terlarang, ana seng meteng nek njabinipun palakrama. Hingga ono seng iseh wani marang wong tua lan sak nduwure.Lha, pemandangan munika ndados aken noda utawa regete  pendidikan seng ana neng Indonesia. Nangeng, ngunu mau uga udu pemerintah tok ingkang dipun terus salah aken anggone nyetting pendidikan seng ana neng negara iki.Uga dewe iku kudu nyadari, nek pancene bocah-bocah jaman sak iki iku wes embuh piye, angel di omong nekalian kata-kata lan tulisan. Mula saking menika, ampun nyalah aken poro guru utawi pemerintah seng salah nggembleng bocah.Ngunu iku kudu sadar, kadang kala teka bocahe dewe seng mbedadok. Seng angel di atur, seng sak karepe dewe. Hingga, adab lan tata kramane bocah iku minim banget. Aja tho tata kramae bocah-bocah jaman sak iki karo wong lia lan sak lintune. Wong tata tata kramane bocah neng alam ae iseh perlu digatekne.Tuladha ingkang alit mawon, inggih punika anggone resikan terhadap lingkungan, utawi babakan reresikkan. Iku ae bocah-bocah iku iseh sak karepe dewe.Lha kok isa? Jawabaen mesti isa. Buktine, Mosok nek di sekolahne pirang-pirangane tahun ora tau ngatekne anggone ngguak resek. Cara dihitung SD niku 6 tahun, Terus SMP 3 Tahun, SMK-ne 3 tahun, urong kukiahe sampek S siji. Ngunu iku ya iseh onok seng ngguang resek neng sembarang enggon.Ya, bukane maido sapa-sapa. Kadang Aku wae uga iseh ngunu. Neng, dewe iku sitik-sitik mbok ya nyadar. Nek dewe iku kaum terpelajar. Dewe ya belajar IPA sak jeroning  IPA mesti ana seng nerang ake penting ipun njaga lingkungan.Mula saking menika ayok bareng-bareng ngowahi tradisi ingkang ala punika, ngguang resek sembarangan. Masa sekolah pirang-pirang tahun kaya ra tau sinau babakan kebersihan. Mbok ya aja ngisin-ngisini.


Sumber gambar: Tribun Jogja.com

your advertise here

This post have 0 komentar


EmoticonEmoticon

Next article Next Post
Previous article Previous Post

Advertisement

Themeindie.com